Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: 1863 г.

Автор: Кръстю от Трявна

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Христос е допоясно изобразен, в лявата си ръка държи отворена книга, а с дясната благославя. В горната част на иконата, под медалионите с инициалите на Христос, са допоясно изобразени Йоан Кръстител и Богородица.

Техника: Смесена

С велатури и пробастър.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от 2 дъски - бук. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

По живописния слой и основата на иконата има механични увреждания, причинени от насекоми.