Св. Кирил и св. Методий

Тип: Икона

Период: 1861 г.

Автор: Досю Коюв

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Двамата светци са изобразени в цял ръст, облечени в архиерейски одежди, с митри на главите, обърнати един към друг, държащи един свитък.

Техника: Смесена

С велатури и пробастър.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от 2 дъски - бук. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Забелязват се разрушения на живописния слой.