Влизане на Христос в Йерусалим

Тип: Икона

Период: 1900 г.

Автор: Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев

Димитър Сирлещов – роден в Банско през 1838г. Учи иконопис при Симеон Молеров. По-късно започва да учи при Михалко Голев и се занимава с строителство и резбарство. Между 1890 и 1898 изобрафисва стенописите в бобошевската църква „Св. Богородица” като рисува и част от иконите й. Заедно със своя ученик и помощник Костадин Попов изписва и друга бобошевска църква „Св. Илия”. Рисува и църквите в кюстендилските села Драгодан, Бураново, Църквище и с. Палатово. Рисува много декоративни стенописи в частни домове. Въпреки дългогодишната си зографска дейност не успява да достигне изкуството на учителите си. Липсата на изявено чувство на колорит личи навсякъде в неговите творби. В своите рисунки се ползва от една Ермемия, която сам преписва на български език. Умира в Банско през 1913г. Костадин (Коце) Марунчев – роден в Банско през 1866г. Първоначално учи при Димитър Сирлещов, Михалко Голев и Симеон Молеров. Не е работил самостоятелно, предимно като помощник на някои от големите бански майстори. В последните години от живота си се отказва от живописта и започва да се занимава със съндъкаджийство като рисува декоративните украси и се ползва с голямо уважение сред местните жители. Украсите ми са изключително свежи и колоритни. Умира в Банско през 1932г.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 48 / 36 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Описание

На преден план в средата на иконата е нарисуван Христос, възседна ослица. В ляво, зад него, са светите апостоли. Под тях две детски фигури държат плащ. В дясната част е изобразена портата на Йерусалим с първосвещениците. Зад Христос е палмата с покатерилия се на нея Закхея, който сече клони за посрещането. Фонът зад фигурите е равен – тъмносин.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дъски от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко направо върху основата.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.