Св. Димитър

Тип: Икона

Период: 10. 09. 1900 г.

Автор: Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев

Димитър Сирлещов – роден в Банско през 1838г. Учи иконопис при Симеон Молеров. По-късно започва да учи при Михалко Голев и се занимава с строителство и резбарство. Между 1890 и 1898 изобрафисва стенописите в бобошевската църква „Св. Богородица” като рисува и част от иконите й. Заедно със своя ученик и помощник Костадин Попов изписва и друга бобошевска църква „Св. Илия”. Рисува и църквите в кюстендилските села Драгодан, Бураново, Църквище и с. Палатово. Рисува много декоративни стенописи в частни домове. Въпреки дългогодишната си зографска дейност не успява да достигне изкуството на учителите си. Липсата на изявено чувство на колорит личи навсякъде в неговите творби. В своите рисунки се ползва от една Ермемия, която сам преписва на български език. Умира в Банско през 1913г. Костадин (Коце) Марунчев – роден в Банско през 1866г. Първоначално учи при Димитър Сирлещов, Михалко Голев и Симеон Молеров. Не е работил самостоятелно, предимно като помощник на някои от големите бански майстори. В последните години от живота си се отказва от живописта и започва да се занимава със съндъкаджийство като рисува декоративните украси и се ползва с голямо уважение сред местните жители. Украсите ми са изключително свежи и колоритни. Умира в Банско през 1932г.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 100 / 65 / 5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Бележки към идентификацията на обекта

Биеща е на очи е маниерността на изпълнение на иконата.

Описание

Свети Димитър е изобразен яздещ кафяв кон. В горният десен ъгъл е нарисувана ръката на Господ, която подава венец с цветя на Свети Димитър. Свети Димитър пробожда с копие войник, който е изобразен в долната част на иконата.

Техника: Полумаслена

Техниката на изпълнение е комбинирана с гравирано злато и велатури. Лакът е традиционно нанесен по формата.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска, широка 53 см от иглолистна дървесина. От лявата страна е прикрепена дъска с размер 3 см, а от дясната страна – 6 см на ширина. Те са скрепени с два вставени кошака. Грундът е гипсов с дебелина 1мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

В някои части на иконата, например под краката на коня, се забелязват надживописвания с фигура на дракон, прободен от Свети Димитър, покривайки оригиналната фигура на войник. В долния ляв ъгъл има ктиторски надпис, посочващ точната дата на създаване и имената на авторите.