Св. Методий и Св. Кирил

Тип: Икона

Период: 1900 г.

Автор: Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев

Димитър Сирлещов – роден в Банско през 1838г. Учи иконопис при Симеон Молеров. По-късно започва да учи при Михалко Голев и се занимава с строителство и резбарство. Между 1890 и 1898 изобрафисва стенописите в бобошевската църква „Св. Богородица” като рисува и част от иконите й. Заедно със своя ученик и помощник Костадин Попов изписва и друга бобошевска църква „Св. Илия”. Рисува и църквите в кюстендилските села Драгодан, Бураново, Църквище и с. Палатово. Рисува много декоративни стенописи в частни домове. Въпреки дългогодишната си зографска дейност не успява да достигне изкуството на учителите си. Липсата на изявено чувство на колорит личи навсякъде в неговите творби. В своите рисунки се ползва от една Ермемия, която сам преписва на български език. Умира в Банско през 1913г. Костадин (Коце) Марунчев – роден в Банско през 1866г. Първоначално учи при Димитър Сирлещов, Михалко Голев и Симеон Молеров. Не е работил самостоятелно, предимно като помощник на някои от големите бански майстори. В последните години от живота си се отказва от живописта и започва да се занимава със съндъкаджийство като рисува декоративните украси и се ползва с голямо уважение сред местните жители. Украсите ми са изключително свежи и колоритни. Умира в Банско през 1932г.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 100 / 62 / 5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Падеш

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Двамата светци са изобразени в цял ръст, облечени в архиерейски одежди, с митри на главите. Методий държи отворена книга в лявата си ръка, а в дясната – архиерейски жезъл. Кирил държи разтворен свитък с текст в лявата си ръка, а в дясната – кръст.

Техника: Смесена

С велатури. Използвана е още техниката „мокро в мокро” при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е тънко и равномерно. Позлатата на ореолите и одеждите е изпълнена с листово злато и гравировки.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дъски от иглолистна дървесина, съединени с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

В долния ляв ъгъл на иконата се забелязват повреди, при които липсва живописния слой и грунда. Забелязват се реставрационни намеси.