Рождество Христово

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 21.5 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Композиционното решение на темата е традиционно, като отделните елементи и персонажи са представени от автора според описанието в Ермениите за пресъздаване на това събитие. Пред входа на пещера са разположени фигурите на Света Богородица и праведния Йосиф. Между тях на дървена ясла е поставена повитата фигурка на малкия Христос. Овчари стоят встрани от Светото семейство като свирят с кавали и благославят великото Рождество на Спасителя. Над светото семейство е изгряла Витлеемската звезда. От двете й страни са изрисувани два летящи ангела. С едната си ръка сочат звездата, с другата държат дълъг свитък с надпис: „Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение”. Работата е нарисувана свежо и колоритно.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.