Успение Богородично

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 27 / 63 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Разлог

Църква: Св. Великомъченик Георги

Описание

Изобразителната повърхност е разделена на три композиционни полета, като всяко от тях е оградено от тясна златна рамка. В централно поле е изобразена сцената „Успение Богородично”, а в страничните две Свети Архангели Михаил и Гавраил в цял ръст, коленичили върху облаци, придържащи златната рамка на централната композиция. В централната композиция са изобразени светите апостоли начело със Свети апостол Петър, в лявата ръка със свещ, в лявата с кадилница, и Свети апостол Павел също със свещ в ръка. Присъстват и двама църковни йерарси. Вероятно това са Дяков и Йеротей. Фигурите на втория план са придадени с приома на изокефалията. Над всички е изобразен в цял ръст Христос в сияние, държащ в лявата си ръка малка фигура, символизираща душата на Света Богородица. От ляво и от дясно на неговата фигура са представени два ангела в бели облекла в бели облекла с халмиди и със свещи в ръце.

Техника: Темперна

Живописният слой е тънък, с гладка фактура, изпълнен с класическата иконописна техника. Лаковото покритие на иконата е нанесено сравнително дебело, но равномерно. Позлатата е върху полимент, с листово злато, полирана.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от цяла иглолистна дъска, с два вставени кошака по вертикала. Гърбът й е изолиран и боядисан. Грундовото покритие е гипсово, нанесено направо върху дъската, добре шлифовано.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Следи от предишни реставрационни намеси се установяват върху декоративната рамка, върху позлатата, върху облаците и лицата на персонажите. Поправките са нанесени грубо с гъста боя и маслен свързвател. Допълнително е нанесено лаково покритие с много дебел слой. Той е потъмнял и е замърсен с времето.