Царски двери

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: 1678 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 140 / 67 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Георги

Техника: Резба

Темперна техника

Основа: Дърво

Дъски