Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: Началото на 18 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 91 / 63.2 / 3.3

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Друго местонахождение: От иконостаса

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска