Възнесение Христово

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.5 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционно решение по темата. На три нива са разположени персонажите. В долното ниво са Света Богородица и Светите апостоли. След тях са изографисани Свети Йоан Богослов, Свети Петър, Свети Павел, Свети Андрей, Свети Тома и др. Над светците са изобразени два ангела с развити свитъци в едната си ръка, а с другата сочещи Христос. В най-горния ред е фигурата на Христос седнал върху бели облаци, излъчващи сияние, благославящ.

Техника: Темперна

Туткална темпера. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина с два кошака. Гипсов грунд, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.