Възнесение Христово

Тип: Икона

Период: 1835 г.

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 105 / 68.5 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Митрополитска църква

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Митрополитска църква

Описание

Традиционно решение по темата със ситуиране на фигурите според вертикалната ос на иконата. Фигурите на дванадесетте апостоли са прави и групата е разделена на две части. В дясната част на иконата е Света Богородица заедно с шестима апостоли. В лявата част са останалите шестима като на преден план е приклекнал Свети Апостол Петър. Всички гледат към висините, където е изобразен възнасящият се Христос обграден от четири ангели и няколко серафима. Сцената е разпожена на хълмист терен, леко загатнат в централната част на иконата чрез дървета и планина.

Техника: Темперна

С позлата и велатури. Блясъците по дрехите са изпълнени със стрито злато и пробастър. Лаковото покритие е нанесено многократно и образува добър защитен „филм” над живописния слой.

Основа: Дърво

Основата е от две орехови дъски, свързани с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и добре шлифован.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма реставрационни намеси. Долавят се влияния от западноевропейската ренесансова живопис. В долната част на иконата над хоризонталната позлатена рамка има ктиторски надпис.