Св. Архангел Михаил

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 61 / 44 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Годлево

Църква: Успение Богородично

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Годлево

Описание

Традиционно решена композиция, в която върху светлосин фон, допоясно е изобразен Свети Архангел Михаил. В дясната си ръка държи меч, а в лявата медальон с инициалите на Христос. Ризницата на светеца е позлатена и богато украсена. Върху раменете си носи червено наметало. Фигурата на архангела е направена с голяма вещина и майсторски рисунък. Преходите от тъмно към светло са направени много плавно. Лицето и ръцете са живописвани изключително прецизно, което издава четката на изключителен зограф.

Техника: Полумаслена

Лаковото покритие на иконата е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дъски, скрепени с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.