Рождество Богородично

Тип: Икона

Период: От края на 17 век до началото на 18 век

Автор: даскал Стойо и даскал Недьо

Размери (см): 34 / 25 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Църковен исторически и археологически музей на Светия синод

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Успение Богородично

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата на Рождество Богородично е много близка до стилистичните характеристики на стенописите. Взаимствана е интерпретацията на сцената. Особеният стол-одър, върху който св. Анна седи вместо да лежи, е изобразен по почти същия начин. Приликите със стенописа на Рождество Богородично в наоса на църковния параклис е поразителна.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска