Разпятие Христово (Сборна икона)

Тип: Икона

Период: 1818 г.

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 78 / 60 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Митрополитска църква

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Митрополитска църква

Описание

Отделните сцени, изобразени върху иконата, са в самостоятелни сложни композиции. Всяка една от тях е украсена с богата барокова орнаментика. В центъра е изобразено разпятието, а около него в четирите ъгъла на иконата са изобразени четиримата Евангелисти. В най-горната част в центъра е изобразен Бог Отец, долу в центъра – оплакването на Христос, в дясно в центъра – съдът на Пилат(среща се много рядко в българската иконопис и е изградена под влиянието на многоплановите ренесансови и барокови картини), в ляво - Възнесение Христово. В долния край на иконата, под сцената оплакването на Христос е записана годината 1818.

Техника: Смесена

Техниката на изпълнение е смесена с богата позлата и велатури. Фигурите са моделирани вещо и деликатно. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата е от две панела от иглолистна дървесина, съединени с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.