Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 69 / 50 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Иконографската трактовка е традиционна. Христос е изрисуван седнал на трон, благославящ с двете ръце, с отворена книга подпряна на лявото му коляно. Около него са изрисувани четири ангела и два херувима. Фона постепено преминава в облаци. Под живописното поле иконографа е оставил място разделено на две, в което са вписани имената на живи и покойници, които да бъдат благославяни по време на литургия.

Техника: Смесена

Основните тонове са изпълнени с темперна техника, за изсветляванията и бликовете на фигурите в копозицията е използван полумаслен свързвател.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска, подсилена с два вставени кошака. Грундът е гипсов с дебелина 1 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.