Св. Богородица Умиление

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 25.5 / 20 / 2.8

Местонахождение

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Място на създаване

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Описание

Традиционно иконографско решение на темата. Богородица е изобразена допоясно. С лявата си ръка държи Христос, а с дясната сочи към него. Христос е изобразен седнал, държащ затворена книга с лявата си ръка и глагодлавящ с дясната.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите е изпълнена с листово злато.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина с два вставени кошака. Грундът е гипсов и е нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има следи от надживописвания с бял бронз покрай ограждащата рамка на иконата.