Царски двери

Тип: Пластичен обект: Царски двери

Период: 1861 г.

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 136 / 81 / 5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лешко

Църква: Св. Архангел Михаил

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лешко

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Нарисувани на лявата врата: долу - Св. Богородица коленичила пред просконитария с отворена книга; над нея - пророк Давид. Нарисувани на дясната врата: долу - Св. архангел Гавраил с цвете в лявата си ръка, под него - св. Соломон.

Техника: Смесена

Основните тонове в темперна техника, завършени с масло и велатури по позлатата. Лаковото покритие е потъмняло и зацапано.

Основа: Дърво

Основата е от гравирана орехова дъска. Грундът е от варовик.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има пукнатини по живописния слой и по грунда, част от тях липсват в долната част на лявата врата. Позлата покрай средната рамка и в долната част на лявата врата липсва.