Благославящ Христос

Тип: Икона

Период: От края на 18 век до началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 55 / 36 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Разлог

Църква: Св. Великомъченик Георги

Описание

Христос е представен допоясно, благославящ с дясната си ръка, в лявата държи отворена книга. Изображението се различава в значителна степен от традиционното разработване на подобни композиции на тема „Благославящ Христос". Художникът е изписал по-скоро портрет на благородник, отколкото иконографски персонаж. Това е постигнато чрез изключително фина моделировка, деликатни щрихи, раздвижен и игрив контур, обобщаващ цялостното третиране на формата. Образът е извън всички типологични схеми, излизащ от рамките на традиционните за това време изображения на Христос Велик архиерей, Христос Цар на царете или Христос Пантократор. Този образ е ново и неочаквано явление, може би посрещнато в миналото от съвременниците на автора с изненада, вероятно и с неодобрение.

Техника: Маслена

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дьска от иглолистен материал, укрепена с два вставени кошака.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Около ореола има следи от пирони, което говори за съществувал обков. Предишна реставрационна намеса не е установена.