Благославящ Христос

Тип: Икона

Период: 22. 03. 1833 г.

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 66 / 47 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Гостун

Църква: Св. Пророк Илия

Описание

В средата на иконата, върху предварително нанесена позлата е нарисуван Христос, седнал, със свитъци с текстове в двете си ръце. Отляво и отдясно са разположени два коленичили ангела, които го гледат и държат другите краища на свитъците. Наоколо има осем херувима.

Техника: Темперна

С позлата.

Основа: Дърво

Грундът е гипсов, с дебелина около 1 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

По цялата външна рамка има множество разрушения. Вдясно, по рамката има загуба на грунд и живописен слой с размери 9/2 см. Вьрху бедрото на ангела, който е вляво, има същата липса с размери 1,5/5 см. Причината е изгаряне от свещи. Живописта в краищата на този фрагмент е силно надигната и подкожушена във вид на мехури. Големи загуби на живописен слой има между Христос и двата свитъка, придържани от ангелите. Това е причинено от силно претриване и издраскване с остър предмет. По позлатата има същите повреди. Текстът с по-дребните букви в двете долни карета е изтрит почти напълно. Лаковото покритие е неравномерно и с различна замърсеност. В двата края на иконата, върху облаците има участъци със силно замърсяване.Предишна реставрационна намеса не е установена.