Благославящ Христос

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 67 / 46 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Христос е изобразен допоясно, фронтално, на фона на небе. С лявата си ръка държи отворена книга, а с дясната благославя.

Техника: Темперна

Живописният слой е тънък, с гладка фактура на местата върху позлатата и при моделировката на карнацията на лицето и на дрехите на Христос. Живописта е прецизна, което предполага, че иконата е работена от добър майстор. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е нанесена върху полимент, с листово злато (варак), полирана.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина, с два вставени кошака. Грундовото покритие е гипсово, добре шлифовано.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

{Състояние, реставрационни намеси и коментари:Български}