Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: 1848 г.

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 113 / 78 / 3.2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Тешево

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Тешево

Църква: Св. Великомъченик Димитър

Описание

Иконографската схема е традиционна за темата. Христос е изобразен допоясно, благославя с едната си ръка, а в другата държи разтворена книга.

Техника: Смесена

Техниката на изпълнение е яйчено-темперна. Живописният слой е в сравнително добро състояние. Само по рамката, вдясно и в долния край, както и вляво има механични наранявания. Долу, по средата има издрас-квания. Карнацията на телесните части е изработена по метода „мокро в мокро". Моделировката на дрехите е фина и прецизна. Творбата издава четката на много добър зограф. Лаковото покритие е нанесено на два слоя. То е пожълтяло и силно потъмняло.

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от орехова дървесина, с прибавена отдясно по-тясна дъска, залепена и прикована с три железни пирона. Обработката е ръчна. В горния и долния край на гърба на иконата посредством гратови зъби са монтирани два кошака от иглолистна дървесина. Грундът е гипсов, нанесен е тънко, с дебелина около 0,5 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Откриват се вторични надживописвания. Книгата на Иисус Христос е била надживописвана с бяла боя и нов текст, обозначителните надписи (медальоните) са били покрити с тъмночервена боя и са наново изписани с бели букви. С тъмносиня боя на големи петна, грубо, на чети, са заличени оригиналните надписи. От направените сондажи личи, че това е било извършено след опит да се отстранят оригиналните надписи (това се вижда от оставените марки).