Св. Богородица

Тип: Икона

Период: 1846 г.

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 31 / 23 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Описание

Богородица (Одигитрия) е представена допоясно, фронтално, с леко приведена към малкия Христос глава. Облечена е в характерните за нея мафорий и туника с тесни, дълги ръкави. Христос е изписан в цял ръст, фронтално, с типична за подобен род изображения поза (благославящ с дясната и със затворена книга в лявата си ръка). Двете фигури изцяло изпълват изобразтелната повърхност. Фонът е монохромен — светлосиньозелен, леко изсветляващ от горе надолу.

Техника: Смесена

Темперна живопис с прибавка на растително масло в свързващата емулсия. Живописният слой е с гладка фактура, тънко положен. Моделировката е прецизна, като иконата е изработена в класическата за този период иконописна техника. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е изпълнена върху полимент, с листово злато, което впоследствие е полирано. При моделировката на гънките на дрехите е използувано и трито злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от цяла иглолистна дъска, без кошаци, ръбовете на която са фасонирани с наклон 45 градуса. Грундовото покритие е гипсово. Гърбът на иконата е сьщо грундиран.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.