Св. Богородица Портаритиса

Тип: Икона

Период: 1837 г.

Автор: Зограф Серафим

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 71 / 47 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Традиционно допоясно изображение на Света Богородица, която в лявата си ръка държи малкия Христос, а с дясната сочи към него. Той е седнал, в лявата си ръка държи затворена книга, а с дясната благославя. Графичната рисунка и колоритът показват неумела ръка на зограф. Изображенията са наивно изрисувани, което говори за самоук художник.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите и короната е от листово злато (варак), като по ореолите има и гравировка.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина, укрепена с два накладни кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

В долната част на иконата се установяват разрушения по живописния слой, който е изпадал до дървената основа. Забелязват се реставрационни намеси. В ляво от Света Богородица е изписана годината на създаване на иконата — 1837 и името на зограф Серафим.