Св. Богородица

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 100 / 71 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Заграде

Църква: Св. Великомъченик Георги

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Заграде

Църква: Св. Великомъченик Георги

Описание

Иконографията е традиционна за темата. В центъра на композицията се намира образът на Света Богородица, която държи в лявата си ръка Христос. Фонът е решен пространствено със симетрично изписани облачета върху синьо небе.

Техника: Смесена

Подложките са темперни, изсветляванията са извършени с полумаслен свьрзвател. Гравировката на ореолите и двата медальона е с велатури и в техника „пробастър". Живописният слой е нанесен равномерно, а рисунката издава ръката на добър майстор, който владее различните живописни техники. Лаковото покритие е нанесено дебело и равномерно. Позлатата е направена върху полимент, с листов златен варак.

Основа: Дърво

Основага е дървен панел от иглолистен материал, с два вставени кошака. Грундовото покригие е гипсово, дебело, нанесено неколкократно

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена. От двете страни на ореола на Света Богородица са разположени два кръгли медальона с нейните инициали.