Св. Йоан Кръстител

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 84.5 / 51 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Добринище

Църква: Св. Петър и св. Павел

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Добринище

Църква: Св. Петър и св. Павел

Описание

Йоан Кръстител е представен в допоясно изображение „фас". Дясната му ръка е свита пред гърдите. В полусвитата си лява ръка държи леко наклонен кръст с дълго рамо, пресичащ почти цялата височина на изобразителното поле. Около кръста е изписан тесен, разгънат свитък с едноредов текст. През китката на лявата му ръка е преметнат друг, по-голям, разгънат свитък с текст.

Техника: Полумаслена

Полумаслена живопис, изградена в характерния за тази техника прийом. Основните тонове (подложки) са полагани тънко, но покривно. Живописванията в дрехите са извършени по-пастозно, с видими следи от четката в светлите партии. Осветените участъци (карнация, сарка) по телесните части са изпълнени по-фино, с минимално натрупване на боя и туширани преходи. Ореолът на св. Йоан Кръстител е позлатен със злато от ниско качество. Фонът е живописван със синьозелен цвят, равен, с леко изсветляване в долната половина на иконата. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата е от една дьска от иглолистен материал, ръчно (грубо) обработена, укрепена посредата с един вставен кошак. В горния и долния край са поставени по един ко-шак в специални жлебове, оформени на две нива. Между нея и грунда е залепена особен вид влакнеста хартия. Грундът е кредов, с дебелина около 1 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.