Св. Йоан Предтеча

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 67 / 48 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Описание

Св. Йоан Предтеча е изобразен допоясно, с вдигната до рамото дясна рька (благославящ), а в спуснатата надолу лява рька държи чаша с отрязаната си глава и кръст с виещ се свитък.

Техника: Темперна

Техниката на изпълнение е темперна живопис с повишено съдържание на масло в свързвателя. Телесните части на светеца са изписани в техника „мокро в мокро". Непосредствено след полагане на основния зеленикав тон (санкир) зографът е нанесъл и моделиращия охров тон (карнация, сарка по лицето и ръцете на светеца), като по този начин е получил плавни преходи от светлите към тъмните участъци. Гънките са изписани с черна боя. Чашата, в която светецът държи отрязаната си глава, ореолите и вътрешната рамка са позлатени с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата е от иглолистна дървесина, от една дъска, укрепена допълнително с два вставени кошака. Грундът е гипсов, с дебелина около 0,8 мм. Шрафировката на дрехата е изпълнена с течно злато върху зеления основен тон.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е почиствана неколкократно.