Рождество Богородично

Тип: Икона

Период: От началото на 18 век до края на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 31.5 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Място на създаване

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Описание

Композицията е многофигурна и трипланова, разгърната на фона на архитектурен пейзаж. Действието се развива в дома на праведния Йоаким. Интериорът е условно представен чрез балдахина, под който върху легло е разположена Ана. 6 композицията, в десния край на изобразителното поле е включена фигурата на жена, която стои зад ограда. Други три женски фигури са заобиколили св, Ана. Първата от тях подава на родилката съд, втората носи ибрик и кърпа, а третата — на преден план, преде, седнала на стол с висока облегалка, до люлката, в която лежи повитата Света Богородица. На заден план в композицията, закрит до кръста, е изобразен праведният Йоаким, обърнат наляво, с молитвено протегнати ръце.

Техника: Маслена

Живописният слой е тънък, на места велатурен, с гладка фактура. Моделировката е фина. Фигурите са третирани реалистично. Детайлите са изписани прецизно. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е върху полимент, с листово злато, впослествие полирана.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от цяла дъбова дъска, без кошаци. Грундовото покритие е гипсово и е тънко нанесено.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.