Рождество Богородично

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 32 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционна иконографска композиция по темата. Света Ана е върху ложе, обградена от прислужнички, които й поднасят питие и ястия. Долу, вляво на изобразителното поле е нарисувана друга, която преде, приседнала до люлката на новородената. Иззад надиплен и украсен балдахин се подава праведният Йоаким с поглед и ръце, отправени нагоре в благодарствен жест. Цялата сцена е на фона на богат интериор, типичен за възрожденска къща от 19 век.

Техника: Смесена

Техниката на изпълнение е смесена и с велатури. Живописният слой е тънък. Лаковото покритие е нанесено тънко и неравномерно. Позлатата върху ореолите е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата е от една дъска от иглолистна дървесина, без кошаци. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има следи от неумела реставрация в местата с разрушения по живописния слой до грунд в долната част и по персонажите, поради което иконата е поставена в специална остъклена рамка.