Рождество Христово

Тип: Икона

Период: 1896 г.

Автор: Паскал А. М.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 66 / 43 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Св. Богородица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Св. Богородица

Описание

Композиционно иконата е решена на два плана. В средата на долната половина са изобразени Света Богородица, праведният Йосиф и лежащият в яслата Младенец. В лявата страна на сцената са влъхвите, а в дясната е групата на пастирите. В горната половина на иконата има още една група пастири, а в центъра са поставени три ангела, средният от които е най-голям и в ръцете си държи вълнообразно развяващ се свитък с текст на гръцки език. В лявата и в дясната страна са нарисувани пейзажи с дървета. Колоритът и живите изражения на лицата на персонажите носят излъчване в духа на западноевропейската живопис.

Техника: Маслена

Маслена техника на изпълнение вьрху каширан картон, лепен и кован върху дървесна основа.

Основа: Дърво

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Установяват се следи от предишна консервация и реставрация. След почистването на замърсения лак се наблюдават късно правени китове и ретуши около тялото на Младенеца и дясната ръка на Света Богородица. В долния ляв ъгъл на иконата ктиторският надпис