Рождество Йоаново

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.6 / 2.3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Бележки към идентификацията на обекта

Тома Вишанов-Молера (?)

Описание

Иконографията по темата е традиционна. Композицията е решена многопланово, като тук св. Елисавета е разположена в дясната страна на иконата, вьрху одьр, подпряна с възглавница. Срещу нея е коленичил пророк Захарий, който дьржи в ръката си плоча с надпис: „Името му е Йоан" В долния регистър на иконата млада жена люлее малкия Йоан в кошче. Сцената е изобразена на фона на интериор, в който са изрисувани две помещения. Първото явно е преддверие към по-голямото, в което са разположени фигурите.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено равномерно и тънко.

Основа: Дърво

Основата на иконата е една дъска от иглолистна дървесина. Грундът е гипсов, нанесен тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.