Рождество Йоаново и отсичане на главата му

Тип: Икона

Период: 1860 г.

Автор: Никола Яков

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 76.5 / 62 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лешко

Църква: Св. Архангел Михаил

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лешко

Църква: Св. Архангел Михаил

Описание

Художникът решава темата нетрадиционно, като изобразява две сьбития от живота на светеца вьрху една иконна плоскост, спазвайки хронологията. В горната част на иконата той рисува рождеството на св. Йоан Кръстител. Света Елисавета седи вьрху одьр, а около нея прислужнички поднасят ястия и питиета. В кресло насреща, вдясно на иконата, е пророк Захарий. Сцената е на фона на интериор от богата стая с колони, арки, балдахини и барокови орнаменти по стените. В средния регистър на композицията три женски фигури повиват родения Йоан до купел. Сцената е решена почти илюстративно, като в нея художникът рисува множество предмети от бита, облеклото и интериора на възрожденската къща. В ниския регистър на композицията е изобразена сцената на отсичането на главата на св. Йоан Предтеча. На преден план е Саломе, доведената дъщеря на цар Ирод, която дьржи поднос. Вдясно войн в доспехи и с меч в ръка поставя токущо отсечената глава на Пророка в подноса. Под тях е превитото и обезглавено тяло на св. Йоан Кръстител. Композицията е обградена с елипсовидна, позлатена рамка. Горе, в ъглите, които се образуват между елипсата и формата на дъската, са поместени два медальона с обозначителните надписи на иконата. В долните ъгли са изрисувани орнаменти.

Техника: Темперна

Техниката на изпълнение е темперна живопис с позлата, велатури и пробастьр. Лаковото покритие е неколкопластово и образува добър „филм" върху живописния слой, поради което той е запазен добре.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дьски от иглолистна дървесина, скрепени с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и много равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.