Въведение Богородично

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 27 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционна иконографска компоцизия по темата. В центъра на изобразителното поле е малката Света Богородица. В ляво, зад нея е св. Ана, поставила рьце вьру раменете на дъщеря си. Представени са и няколко момичета — близки на малката Мария. В групата е и праведният Йоаким с кошница, в която са птиците — обичаен дар за храма при подобно събитие. Вдясно, на стъпалата на храма е първосвещеникът Йоан, който приема новопосветената. Сцената е на фона на богата барокова храмова архитектура.

Техника: Смесена

С велатури. Приложен е и способът „мокро в мокро" при карнацията на лицата. Лаковото покритие е нанесено дебело и равномерно. Позлатата върху ореолите е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дьска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има разрушения по живописния слой в област на главата на Света Богородица, по дрехите на първосвещеника, в горния ляв ъгъл и в долния край на ограждащата иконата рамка. Предишна реставрационна намеса не е установена. Иконата се съхранява в специално остъклена рамка.