Благовещение

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 27 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционна композиция по темата. Света Богородица е изобразена вдясно права, а вляво е св. Архангел Гав-риил, който държи разцъфнал крем. Над него летящ гълъб — символ на Бог Дух Светии, в сияние, изпраща лъчите на Божията благодат към Светата Дева. Между двете фигури има малък аналой, вьрху който е разтворена книга с текст за Благата вест, която Архангелът съобщава на Мария. Действието се развива на фона на богато бароково украсен интериор.

Техника: Смесена

Лаковото покритие е нанесено дебело и равномерно.Позлатата вьрху ореолите е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дьски от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има надживописвания в долната част на иконата, около краката на персонажите и по разрушенията по рамката. За по-добро съхранение иконата е поставена в специална остъклена рамка.