Кръщение Христово

Тип: Икона

Период: От края на 18 век до началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 30.5 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Място на създаване

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Описание

В центъра на композицията е представен Христос в цял ръст, прав, със скръстени на гърдите ръце и леко наклонена наляво глава. Погледът му е насочен встрани. Вляво от него е изобразен св. Йоан Кръстител в леко приведено положение на тялото. С дясната си ръка изпълнява кръстния знак над Христос, а в лявата, спусната надолу, държи кръст с източено вертикално рамо. Вдясно от Христос е изписан ангел, държащ в двете си ръце бял плащ, за да покрие тялото на Христос след кръщаването му. Зад него са нарисувани още две глави на фигури и е приложен методът „изокефалия" за представянето на други персонажи зад тях. Над Христос е изобразен Бог Дух Светии в образа на гълъб, ограден в сияние и облаци.

Техника: Маслена

Ореолите са позлатени с листово злато (варак). Персонажите са живописвани с маслена боя в техника „мокро в мокро" с кафявозеленикави сенки и разбелена охрова боя в светлите партии. Преходите са меки, плавно преливащи се от светлината към сянката и придават известна обемност на изображенията. Живописта е тьнкослойна, с гладка фактура. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъбова дьска, обработена ръчно, без кошаци, гипсов, тьнкослойно нанесен грунд. Дебелината му е около 0,3 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.