Кръщение Христово

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 28 / 22.3 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Иконографията на тази тема е решена традиционно в нарисуваната композиция. Христос заема централната част в иконата. Отляво е св. Йоан Кръстител, който кръщава Христос с обичайния жест за благославяне. Отдясно са разположени фигурите на три ангела, като първият държи бяла кърпа, за да покрие тялото на Спасителя. Христос е стъпил във водите на река Йордан. Над всички е изобразен летящ гълъб — символ на Бог Дух Свети, заобиколен от облаци и сияние. В далечината, на заден план е изрисуван пейзаж. Работата е много колоритна и свежа.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Основата на иконата е от две дъски от иглолистна дървесина, скрепени с два вставени кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънкослойно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.