Обрезание Христово

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 32 / 22 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Света Богородица и праведният Йосиф стоят със скръстени ръце пред одър „кувуклие" (трапеза), върху който първосвещеникът на храма извършва обрезанието на Младенеца. Древният еврейски обичай, децата от мъжки пол при навършване на определена възраст да бъдат обрязвани, се спазвал много строго. В композицията присъстват още едно духовно лице, което държи разтворена книга, и младеж със запалена свещ в ръцете. Обредът се извършва в интериор, представен много реалистично и разкрасен богато с барокови елементи. Графичната рисунка, колоритът и живото изражения на лицата подсказват професионализма и таланта на основателя на Банската художествена школа.

Техника: Смесена

Приложен е и методът „мокро в мокро" при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата по ореолите е с листово злато и с гравировка.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънкослойно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Установяват се разрушения по обрамчващата рамка, както и по някои участъци от живописния слой на иконата. Има реставрационна намеса.