Обезглавяването на Св. Йоан Кръстител

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Специфично композиционно решение на темата. Вдясно е Саломе, доведената дъщеря на цар Ирод, облечена с тържествени дрехи и с корона на главата. Тя държи блюдо с токущо отсечената глава на св. Йоан Кръстител. Вляво е фигурата на войник в доспехи и с шлем, който в лявата си рька държи меч, а с дясната поставя отсечената глава в блюдото. Между двете фигури е обезглавената, полегнала фигура на св. Йоан Кръстител. Сцената е в богато украсен интериор. Графичната рисунка и колоритът, както и живите изражения на лицата на персонажите, подсказват ръката на основателя на Банската художествена школа.

Техника: Смесена

С велатури. Приложен е методът „мокро в мокро" при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е по короната на дъщерята на Ирод, доспехите на войника, ореола и декоративните кантове на дрехите.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дьска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена. Има разрушения по ограждащата рамка, както и някои механични повреди по живописния слой.