Възкресение Лазарово

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.4 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Иконографията на тази тема е разработена като многофигурна композиция, изпълваща почти цялото образно поле. В централната част са фигурите на Христос, благославящ с две ръце, и на Лазар, който стои полуизправен в гробницата, завит в бяла плащаница. Сестрите на Лазар Марта и Мария са поместени на втори план в композицията, в реда на св. апостоли. М тук по традиция са изрисувани лицата само на св. ап. Петър, на св. ап. ев. Йоан Богослов, на св. ап. Андрей и на св. ап. Павел. За останалите от Христовите ученици художникът е приложил изокефалията — начин за изобразяване в иконографията на множество от свети персони. Зад фигурите е представен условен пейзаж.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дьска от иглолистна дървесина. Грундът е гипсов, нанесен тънкослойно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена.