Възкресение Лазарово

Тип: Икона

Период: 1840 г.

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 71 / 46 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осеново

Църква: Св. Архангел Михаил

Бележки към идентификацията на обекта

Тома Вишанов-Молера (?)

Описание

Многофигурна композиция, разгърната фризово в долната половина на формата. Вляво е изобразена групата на св. апостоли, водени от Христос, поместен фронтално в цял ръст. Вдясно, в пещера, изправена в отворен саркофаг, повита в погребален плащ, е нарисувана фигурата на Лазар, придържан от слугата му, който е отместил капака на гроба. На преден план са коленичили в молитвени пози сестрите на починалия Марта и Мария. В центъра на композицията, частично закрити от Христос, са представени група от хора, евреи дошли от близкия град, за да станат свидели на чудото Христово. Действието се развива на фона на пейзаж с висок хоризонт, заемащ горната половина на иконата. Доминиращо място в него заема град, заобиколен с високи защитни стени, на фона на планини.

Техника: Смесена

Темперна живопис с прибавка на допълнително количество съхнещо масло в свързващата емулсия. Живописният слой е тъньк, с гладка фактура, изпълнен в класическа иконописна техника. Моделировката на детайлите е фина и прецизна. Върху цялата икона има тънко лаково покритие. Позлатата е изпълнена вьрху полимент, с листово злато (варак), полирана впоследствие: При моделировката на дрехите е използувано и течно трито злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от цяла дьска от иглолистна дървесина, с два вставени кошака. Грундовото покритие е гипсово и е нанесено неколкократно направо върху основата; добре шлифовано.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.