Цветоносие Христово (Влизане в Йерусалим)

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 29 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Музей: Музеен комплекс

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Бележки към идентификацията на обекта

Тома Вишанов-Молера (?)

Описание

Традиционна композиция по темата, разработена върху иконата. Централна фигура е Христос, възседнал ослица без самар, като в лявата си ръка държи юздата на животното, а с дясната благославя. Следван е от дванадесетте апостоли, които са изобразени зад него с прийома „изокефалия" — живописен маниер за подобно изобразяване на множество от светци и праведници в иконографията. Единствено фигурата на св. ап. Петър е нарисувана цялата и леко загатнати са лицата на св. ап. ев. Йоан Богослов и св. ап. Андрей. От портите на Йерусалим група миряни посрещат Христос, като размахват за поздрав палмови вейки („финикови"). На втори план има изрисувано голямо дърво, на което малкият Закхей чупи и хвърля клонки за посрещачите. Няколко деца постилат пред Христос бяло платно. Зад Христос и учениците му е изрисуван пейзаж — стръмен склон и дървета, а в далечината планини и град. Сцената е тържествена и празнична.

Техника: Темперна

Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина. Грундът е гипсов, нанесен тънкослойно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.