Надиконостасно разпятие

Тип: Пластичен обект: Кръст

Период: 1866 г.

Автор: Димитър Молеров

Димитър Т. Молеров, роден 1780 г. в Банско, син на Тома Вишанов-Молера. Един от най-известните живописци, представител на банската художествена школа, учи при баща си като се влияе от атонската живопис. Автор е на стенописите от наоса в параклиса „Св. Архангели” в Рилския манастир, стенописите в църквата „Успение Богородично” в метоха „Пчелино”. През 1840 - 1841 г. заедно със сина си Симеон Молеров изографисва стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола” и „Св. Йоан Рилски” в главната църква в Рилския манастир. Едни от върховите иконописни постижения на Д. Молеров са иконите: „Свети Николай” – 1816г. от църквата „Св. Архангел Михаил” в село Лешко, „Христос Всепобеждаващ с ангели и херовими” – 1833г., „Рождество Христово” и едно „Кръстно Разпятие” от църквата „Свети Пророк Илия” в село Усеново. По покана на сръбския княз Милош Обренович работи и в Белград. Починал през 1870 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 82 / 62 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Гостун

Църква: Св. Пророк Илия

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Гостун

Църква: Св. Пророк Илия

Бележки към идентификацията на обекта

Димитър Молеров (?)

Описание

В средата на кръста, върху тъмносин фон и черен кръст е изобразен разпнатият Христос. В краищата на кръста са разположени Четиримата евангелисти: горе — св. ев. Матей, вляво — св. ев. Марко, долу — св. ев. Лука, вдясно — св. ев. Йоан.

Техника: Резба

Темперна живопис

Основа: Дърво

Кръстът е резбован по краищата, като към него допълнително са прикачени единадесет малки резбовани цветчета.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.