Осезание Томино (Неверието на апостол Тома)

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 30 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционна иконографска композиция по темата. Христос, заобиколен от учениците си, е в центъра на изобразителното пространство. Пред него е св. ап. Тома с повдигната дясна ръка с прьст, сочещ раната на Христос. Фонът е от сгради с подчертани барокови елементи.

Техника: Смесена

С пробастър по дрехите. Приложен е методът „мокро в мокро" при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата върху ореолите, по покривите на храмовете, вратата в арката зад Христос и по ограждащата изображението рамка е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дьска от иглолистна дървесина, с два кошака. Грундът е гипсов, нанесен тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има разрушения върху синия фон зад бароковите сгради и по ограждащата иконата рамка, като на места има и ретуши. Част от лаковото покритие е свалено, като се установяват и реставрационни намеси по лицата на апостолите.