Преображение Господне

Тип: Икона

Период: От края на 18 век до началото на 19 век

Автор: Тома Вишанов-Молера

Тома Вишанов-Молера – роден около 1750г., иконописец и стенописец, основоположник на банската художествена школа. Израства в семейството на свещеника Вишан. Около 1765г. отива във Виена, където учи живопис. Не е известно кои са учителите на Вишанов във Виена и кога се завръща в Банско. Неговите съселяни го наричали Молера (от немското „малер” – живописец). Оттам идва и името на цялата фамилия. Под влияние на европейското изкуство от XVIIIв. Тома Вишанов рисува своите творби по нов, непознат дотогава в православното изобразително изкуство начин. Фигурите са реалистични, жизнени, експресивни. Тома Вишанов е новатор в ранния период от българското възраждане. Неговите схващания за изкуството остават неразбрани и първоначално не са възприети от съвременниците му. Творчеството му не е проучено цялостно. Починал след 1811г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 30.5 / 22.5 / 2.3

Местонахождение

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Място на създаване

Държава: България

Област: Кюстендил

Град: Бобошево

Църква: Успение Богородично

Описание

В горната половина на композицията са изобразени: в центъра Христос в цял ръст, обърнал леко глава вдясно, отляво и отдясно сред облаците са старозаветните пророци Мойсей и Илия, седнали. Долу в композицията са представени: вляво св. ап. Яков, клекнал и опрял ръце в земята; св. ап. Петър, също клекнал, показан в гръб и вдигнал ръце нагоре; и до него св. ап. Йоан, също в гръб. Планината Тавор, където става събитието, е нарисувана като малък хълм, покрит с нискорастящи храсти. Изображението е оградено с тънка кафява рамка и бял вътрешен кант.

Техника: Маслена

Приложена е маслена живопис, нанесена тънко върху грунда. Преходите са изпълнени прецизно в техника „мокро в мокро". Ореолите са позлатени с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата е от една дъбова дъска, обработена ръчно, сцепена по цялата дължина на иконата и с малка пукнатина в средата, Грундът е гипсов, с дебелина 0,4 мм.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Съществуват следи от предишна консервационна намеса: правен е неуспешен опит за залепване на двете парчета на основата с туткал. Впоследствие е бил поставен железен обков, който е бил закован с пирони. След това е бил свален.