Преображение Господне

Тип: Икона

Период: 1860 г.

Автор: Симеон Молеров

Роден е през 1816 г. в Банско, известен живописец, представител на Банската художествена школа, син на Димитър Т. Молеров. Работи заедно с баща си в Рилския манастир през 1840—1841 г. стенописите и ктиторските портрети в параклисите „Св. Никола" и „Св. Йоан Рилски" в главната църква „Рождество Богородично". През 1850 г. изработва самостоятелно икони за иконостаса в църквата „Света Троица" в Банско (икони от апостолски и царски ред на ико¬ностаса, стенописи и др.). Иконите, изработени за църквата „Сретение Господне" в с. Добърско, строена през 1860 г., са едни от върховите постижения на иконописното изкуство на Симеон Молеров. През 1882 г. той изработва 46 икони за църквата „Св. Атанасий" в с. Елешница. През 1883 г. той изработва икони за църквата „Св. Димитър" в с. Бачево. Той прави и 30 икони за църквата „Успение Богородично" в с. Игралище. През 1897 г. Симеон Молеров отива в Света гора и рисува в килията на св. св. ап. Петър и Павел и в Зографския манастир. През 1897 г. работи в Солун и рисува иконите за църквата „Св. Димитър", която е изгоряла през 1913 г. Според спомените на Димитър Г. Молеров, Симеон Молеров имал иконописно ателие, „дюкян", при Вардар Капия в града. В иконописното творчество на Симеон Молеров се улавя влиянието на светогорската религиозна живопис. Той се оформя като един от най-добрите живописци на времето си, с реалистични тенденции в композиционното решение на иконите, за което допринася най-вече баща му. В публикацията си „Иконопис в Банско" Димитър Г. Молеров казва за Симеон Молеров: „Синът на дядо Митър се учил да рисува икони при баща си и станал също много искусен иконописец. Той представлявал пълен контраст на баща си: човек буен, непорядъчен, пияница, ненабозкен. Учил се на гръцка книга в град Серес. Когато работил някоя икона, понякога си слагал обеда и виното върху нея и се хранил, а като му забелязвали, той отговарял: „Аз съм неин създател: мога да разполагам с нея, както си искам." Пръв от старите хора в Банско почнал да носи панталони. Обличал се много небрежно и лошо. Някои жени казвали за него: „Като са неговите ръкави така широки, грозни, косата му такава рошава, как умее да направи на иконата такива прибрани, стегнати ръкави и такава хубава коса." Наследил от баща си голямо богатство, пари и други имоти, за себе си той запазил само имота, а парите пропил. Имал в наследство немска Библия с картини, която по-късно продал на Коце Хаджипопов от Банско." Според спомените пак на Д. Г. Молеров Симеон Молеров имал много помощници, момчета от Банско, които обучавал на иконопис. Между тях бил и един от изявените по-късно бански зографи Димитър Т. Сирлещов. Творчеството на Симеон Молеров не е напълно проучено. Умира на 87-годишна възраст през 1903 г. в Банско.

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 46 / 36 / 3

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Църква: Сретение Господне

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Църква: Сретение Господне

Описание

Композицията в иконата е решена в два регистъра от изображения. В горния е поместена фигурата на Христос и беседващите с него старозаветни пророци Мойсей и Илия. В долния регистър са разположени св. св. ап. Петър, Яков и Йоан — свидетели на Преображението. Фигурата на св. ап. Яков (втора) е леко приведена, а страничните двама са седнали. Горната група е стъпила върху облаци, като Христос е изобразен в небесно сияние.

Техника: Темперна

При моделиране на карнацията на телесните части на персонажите и дрехите се установява прецизно живописване. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е изпълнена върху полимент. Използвано е листово злато (варак), което е полирано. Живописният слой е тънък, с гладка фактура, нанесен на места и върху позлатата.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една иглолистна дъска, с два вставени кошака. Грундовото покритие е гипсово, добре шлифовано.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има следи от предишна реставрация. Горната част на иконата е била надживописвана и разрушенията са били запълвани с восъчно-кредов грунд. Нанесено е било ново лаково покритие.