Успение Богородично

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 36 / 25 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Елешница

Църква: Св. Атанас

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Елешница

Църква: Св. Атанас

Описание

Композицията е традиционна, вертикална, многофигурна, разгърната на фона на архитектурен пейзаж. В центъра е представена Света Богородица, лежаща върху високо смъртно ложе. Около нея са изобразени осем от св. апостоли и четирима църковни йерарси в ръце с разтворени книги. Прави в средата, около ложето на Света Богородица, са оплакващите я св. св. ап. Петър и Павел. Вляво, над групата на апостолите са разположени фигурите на жените оплаквачки, близки на Света Богородица. На преден план, пред ложето е изобразен св. Архангел Михаил, който отсича ръцете на Йефоний, който се опитал да обърне саркофага по време на траурното шествие, но бил наказан на часа. Над централната група е нарисуван в цял ръст Христос в сияние, облечен в бял хитон, загърнат в син химатий. В лявата си ръка държи малка, повита в пелени фигура, символизираща душата на Света Богородица, а с дясната благославя.

Техника: Темперна

Живописният слой е тънък, с гладка фактра. Изображенията, моделировката и формите им е груба и примитивна. Много от детайлите са условно предадени. Лаковото покритие е дебело и нанесено равномерно. Позлатата върху иконата е изпълнена върху полимент, с листово злато.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от иглолистна дъска, с един вставен кошак в средната част на формата. Грундовото покритие е гипсово. Нанесено е неколкократно, но тънко.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.