Успение Богородично

Тип: Икона

Период: От началото на 18 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 54 / 40 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лъки

Църква: Св. Богородица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Лъки

Църква: Св. Богородица

Описание

Композицията е изградена в традиционната схема, Света Богородица е на смъртния одър. Около него са разположени дванадесетте апостоли. Тук зографът е употребил метода на изокефалията при създаването на множество от светци и други църковни персони. В средата е нарисуван Христос в сияние, като с дясната си ръка благославя, а с лявата държи душата на Света Богородица. Пред смъртното ложе на Божията майка св. Архангел Михаил отсича ръцете на евреина Йефоний — често изобразяван сюжет в иконографията на тази тема.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от широколистна дървесина, ръчно дялана, укрепена с един вставен кошак. Грундът е гипсов, нанесен неравномерно, следващ лицевата страна на основата.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Живописта и лакът са силно замърсени. Забелязват се надживописвания.