Св. Богородица Играеща

Тип: Рисунка с молив

Период: Средата на 19 век

Автор: Захария Цанюв

Захария Цанюв е представител на една забележителна зографска фамилия - ЗАХАРИЕВСКАТА, която оставя значима следа в художественото наследство и обществения живот на възрожденска Трявна. Нейният пръв представител Захарий, чието име носи фамилията, оставя ранни свои творби в средата на XVIII век в Странджа. По-късните му художествени творби са в Чипровския и Килифаревския манастир, както и в района на Търново. Синовете на Захарий - Кръстю, Цаню и Иван, продължават традицията на иконописта на високо професионално ниво. Във фамилните ателиета познания в изкуството получават и техните синове - внуците на Захарий. Сред това поколение зографи особено ярко изпъква името на Захария Цанюв, най-големия син на Цаню Захариев-Стари. Роден през 1811 г., той посвещава целия си съзнателен живот на иконописното изкуство. От първата му датирана творба (1825 г.) до последната (1879 г.) изминава повече от половин век, изпълнен с превратности и неуморен труд. Най-ранното му произведение - "Св. Богородица Скоропослушница", откриваме в една от авторските му ерминии, които се съхраняват в Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - гр. Трявна. Тези ерминии са интересни за съвременния читател със своите рисунки, копирки, текстове и животописни бележки. Първоначално младият зограф работи като помощник на своя прочут баща. Самостоятелно името му се появява върху иконата "Архангелски събор" (1833 г.) в Сопотския манастир. Изключително интересни и разнообразни са неговите женски типажи, олицетворяващи женственост, красота, премерена емоционалност. Даровитият зограф опитва своите възможности и в областта на стенописното изкуство. През 1871 г. той и синът му Кънчо изписват стенописите в църквата "Въведение Богородично" в с. Дрента и църквата "Св. Архангел Михаил" в с. Шилковци, Еленско. За последен път името му на иконописец се среща през 1879 г. в свищовската църква "Св. Димитър". През целия си живот Захария Цанюв се самообразова и експериментира в художествената област. По свой собствен път стига до силни реалистични внушения и академични похвати. Многобройните творби на Захария Цанюв са свидетелство за изключителен художествен талант, магнетичен духовен заряд и дълбоко религиозно чувство. Богатото му художествено наследство включва икони, стенописи, графични рисунки и ескизи, останали в цялата страна като свидетелство за неповторимия му талант. Класически за възрожденското ни изкуство са повечето му творби, които днес са част от съкровищницата на българската национална култура.

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Място на създаване

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Техника: Рисунка с молив

Основа: Хартия