Дейсис

Тип: Икона

Период: 1495 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 108.5 / 74.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Пловдив

Манастир: Бачковски манастир

Описание

В центъра e разположена подчертано едрата фигура на Христос, седнал на трон с разтворено евангелие и благославящ. Полузакрити от трона се показват фигурите на Богородица (вдясно) и на Йоан Кръстител (вляво). Лицата са третирани триизмерно с тъмни сенки.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Три дъски от иглолистна дървесина, скрепени с кошаци.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Ръцете и други детайли са схематизирани. Изображението носи следи на силно огрубяване. В долния ляв ъгъл е поместен дарителски надпис, датиран от 1495 г.