Успение Богородично

Тип: Икона

Период: От началото на 19 век до края на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 31 / 22.5 / 2

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Банско

Църква: Св. Троица

Описание

Традиционна иконографска композиция по темата. В долната част на изобразителното поле е разположена Света Богородица на смъргно ложе. При главата й, със свещ и кадилница в ръце, е застанал св. ап. Петър, а при краката й — св. ап. Павел. Зад тях чрез изокефалия са представени останалите св. апостоли. Ясно са изрисувани фигурите на св. Яков брат Господен и йерарх Йеротей, които държат в ръцете си разтворени книги. В средата, над Света Богородица, стъпил върху облаци, на оранжевочервен фон е изобразен Иисус Христос с малката фигура на нейната душа. Около него два ангела със скръстени на гърди ръце му се покланят.

Техника: Темперна

С велатури. Лаковото покритие е нанесено дебело и неравномерно. Позлатата по ореолите и фона около Христос е с листово злато (варак).

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистна дървесина. Грундът е гипсов, нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Няма следи от предишни реставрационни намеси.