Св. Архангел Михаил

Тип: Икона

Период: 1854 г.

Автор: неизвестен

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 43 / 31 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Описание

Традиционно решена композиция на темата, в която централно в образното поле на иконата е разположена фигурата на св. Архангел Михаил с меч в ръка, готов да прободе човека под него — богатия грешник, който е представен сред градина, живописвана декоративно и условно. С лявата си ръка светецът държи малка и гола човешка фигурка, символизираща душата на грешника, фонът е изграден декоративно и включва в пейзажа постройки, небе и две женски фигури, надвесени над богатия. Включените в композицията други елементи, като сгради, фигури на дяволи и живописното третиране на формата подсказват маниера и колоритните отлики на майстор от Самоковската художествена школа. Това донякъде се подкрепя и от ктиторския текст.

Техника: Темперна

Живописният слой е тънък, с гладка фактура, многослоен при дрехите и карнацията на лицата и ръцете. Живописването е примитивно. Лаковото покритие е нанесено тънко и равномерно. Позлатата е изпълнена върху полимент, с листово злато, полирана.

Основа: Дърво

Основата на иконата е от една дъска от иглолистен материал, с два ковани кошака. Грундовото покритие е гипсово, нанесено тънко и неколкократно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Има надживописвания с темпера с яйчен свьрзвател. Под композицията е изписан текст.